Branislav Jablonka

JUDr. Jablonka

JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

 

PRACOVNÉ A ODBORNÉ SKÚSENOSTI
JÚN 2006 – DOTERAZ:

advokát

NOVEMBER 2004 – DOTERAZ:

externý lektor Justičnej akadémie pre zmenkové právo

SEPTEMBER 2016 – DOTERAZ:

rozhodca Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory

NOVEMBER 2004 – DECEMBER 2016:

rozhodca Stáleho rozhodcovského súdu s názvom Obchodný súd

OKTÓBER 2002 – MÁJ 2006:

advokátsky koncipient v AK VALKO & PARTNERS;
skúsenosti v oblasti zmenkového práva, práva obchodných spoločností,
zmluvného práva, práva duševného vlastníctva, nehnuteľností,
procesného práva v zastupovaní pred súdmi

OKTÓBER 2003 – JÚL 2007:

doktorand na Právnickej fakulte UK v odbore obchodné právo

SEPTEMBER 2007 – JÚN 2008:

externý odborný asistent na katedre obchodného,
finančného a hospodárskeho práva UK

SEPTEMBER 2006 – SEPTEMBER 2013:

odborný asistent na Ústave súkromného práva
Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy

OKTÓBER 2005 – JÚL 2009:

rozhodca Stáleho rozhodcovského súdu pri Slovenskej bankovej asociácii

APRÍL 2001 – SEPTEMBER 2002:

asistent v advokátskej kancelárii

OKTÓBER 1999 – MAREC 2001:

asistent v patentovej, známkovej a právnej kancelárii

 

VZDELANIE
1997 – 2002:

Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

SEPTEMBER 2002:

získanie titulu „magister práv“

APRÍL 2003:

získanie titulu „doktor práv“ (JUDr.)

JÚL 2007:

získanie titulu „doktor filozofie“ v odbore obchodné právo (PhD.)

 

OCENENIA / SÚŤAŽE
DECEMBER 2009:

získanie 2. miesta v celoslovenskej súťaži vypísanej
Slovenskou advokátskou komorou za publikačnú činnosť

APRÍL 2003:

získanie 2. miesta v celoslovenskej publikačnej súťaži
vypísanej Slovenskou advokátskou komorou za publikačnúčinnosť

NOVEMBER 2001:

získanie 1. miesta v celoslovenskej súťaži Simulovaný súdny proces 2001

NOVEMBER 2000:

akademická pochvala udelená Rektorom Univerzity Komenského
za úspešnú reprezentáciu Právnickej fakulty UK

 

ŠTÚDIJNÉ POBYTY
SEPTEMBER 2001:

Jesenná škola obchodného práva v Jasnej organizovaná
Právnickou fakultou Univerzity Komenského

JÚL 2001:

študijný pobyt v inštitúciách EÚ a Rady Európy v Štrasburgu, Luxemburgu
a Bruseli organizovanom Slovenským národným centrom pre ľudské práva
a luxemburskou vládou

SEPTEMBER 2000:

Jesenná škola právnej regulácie politiky v Piešťanoch organizovaná
Ústavom štátu a práva SAV vládou