Branislav Jablonka

JUDr. Jablonka

Doc. JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

 

PRACOVNÉ A ODBORNÉ SKÚSENOSTI

JÚN 2006 – DOTERAZ
advokát

NOVEMBER 2004 – DOTERAZ
externý lektor Justičnej akadémie pre zmenkové právo

SEPTEMBER 2016 – DOTERAZ
rozhodca Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory

FEBRUÁR 2018 – MAREC 2020
člen Súdnej rady Slovenskej republiky

NOVEMBER 2004 – DECEMBER 2016
rozhodca Stáleho rozhodcovského súdu s názvom Obchodný súd 

OKTÓBER 2002 – MÁJ 2006
advokátsky koncipient v AK VALKO & PARTNERS;
skúsenosti v oblasti zmenkového práva, práva obchodných spoločností,
zmluvného práva, práva duševného vlastníctva, nehnuteľností,
procesného práva v zastupovaní pred súdmi

OKTÓBER 2003 – JÚL 2007
doktorand na Právnickej fakulte UK v odbore obchodné právo 

SEPTEMBER 2007 – JÚN 2008
externý odborný asistent na katedre obchodného,
finančného a hospodárskeho práva UK 

SEPTEMBER 2006 – SEPTEMBER 2013
odborný asistent na Ústave súkromného práva
Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy 

OKTÓBER 2005 – JÚL 2009
rozhodca Stáleho rozhodcovského súdu pri Slovenskej bankovej asociácii 

APRÍL 2001 – SEPTEMBER 2002
asistent v advokátskej kancelárii 

OKTÓBER 1999 – MAREC 2001
asistent v patentovej, známkovej a právnej kancelárii

 

VZDELANIE

1997 – 2002
Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

SEPTEMBER 2002
získanie titulu „magister práv“ (Mgr.)

APRÍL 2003
získanie titulu „doktor práv“ (JUDr.)

JÚL 2007
získanie titulu „doktor filozofie“ v odbore obchodné právo (PhD.)

 AUGUST 2020
získanie titulu „docent práv“ v odbore obchodné a finančné právo (Doc.)

 

OCENENIA / SÚŤAŽE

DECEMBER 2009
získanie 2. miesta v celoslovenskej súťaži vypísanej
Slovenskou advokátskou komorou za publikačnú činnosť

APRÍL 2003
získanie 2. miesta v celoslovenskej publikačnej súťaži
vypísanej Slovenskou advokátskou komorou za publikačnúčinnosť

NOVEMBER 2001
získanie 1. miesta v celoslovenskej súťaži Simulovaný súdny proces 2001

NOVEMBER 2000
akademická pochvala udelená Rektorom Univerzity Komenského
za úspešnú reprezentáciu Právnickej fakulty UK

 

ŠTÚDIJNÉ POBYTY

SEPTEMBER 2001
Jesenná škola obchodného práva v Jasnej
organizovaná Právnickou fakultou Univerzity Komenského

JÚL 2001
študijný pobyt v inštitúciách EÚ a Rady Európy v Štrasburgu, Luxemburgu a Bruseli
organizovanom Slovenským národným centrom pre ľudské práva a luxemburskou vládou

SEPTEMBER 2000
Jesenná škola právnej regulácie politiky v Piešťanoch
organizovaná Ústavom štátu a práva SAV