Krajský súd v Bratislave priznal v októbri 2013 športovcovi nemajetkovú ujmu vo výške 10.000,- EUR za to, že denník patriaci medzi popredne čítanú celoslovenskú tlač zverejnil fotografiu športovca s odhaleným pozadím tela.

Podľa názoru Krajského súdu v Bratislave (14 Co 330/2011, zo dňa 22.11.2013) ide závažný zásah do súkromia športovca. Právo na súkromie patrí medzi najcitlivejšiu osobnostnú sféru jednotlivca. Zverejnením nahoty športovca na fotografii v sprchách bez jeho súhlasu je neoprávnené, pretože ide o najintímnejšiu sféru jednotlivca. Neexistuje oprávnený záujem, aby bez súhlasu jednotlivca sa takáto fotografia sprístupnila verejnosti.

Najvyšší súd SR vydal v decembri 2013 revolučné rozhodnutie pri posudzovaní pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ pri odporovaní právnych úkonov.

V rozsudku zo dňa 17.12.2013, sp. zn.: 6 Cdo 253/2013, sa senát NS SR odchýlil od svojej doterajšej praxe pri posudzovaní pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v zmysle § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Podľa názoru NS SR vymáhateľná pohľadávka je pohľadávka, ktorá bola veriteľovi priznaná vykonateľným rozhodnutím alebo iným titulom, podľa ktorého možno vykonať exekúciu. Senát 6 Cdo sa nestotožňuje s právnym názorom senátu 3 Cdo, ktorý v rozhodnutí zo dňa 23.12.1999, sp. zn.: 3 Cdo 102/99 (Zbierka: 44/2001) vyslovil, že vymáhateľná pohľadávka je taká, ktorú možno uplatňovať pred súdom v naliezacom konaní.

Kontakt

BAJO LEGAL, s. r. o.
advokátska kancelária
 
PANORAMA CITY, veža 1
Landererova 8
 
811 09 Bratislava – Staré mesto
Slovenská republika