David Vöröš

JUDr. David Vöröš

 

PRACOVNÉ A ODBORNÉ SKÚSENOSTI

JANUÁR 2020 – DOTERAZ
spolupracujúci advokát v AK BAJO LEGAL, s. r. o. 

JÚN 2016 – DECEMBER 2019
advokátsky koncipient v AK BAJO LEGAL, s. r. o.

NOVEMBER 2012 – MÁJ 2016
právny asistent v AK SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

JANUÁR 2015 – JÚN 2015
stážista na Správnom kolégiu Najvyššieho súdu SR

 

VZDELANIE

2014 – 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, magisterské štúdium

 2011 – 2014
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, bakalárske štúdium

2016 – 2020
British Law Centre, Diploma in English law and EU law