David Vöröš

Mgr. David Vöröš

 

PRACOVNÉ A ODBORNÉ SKÚSENOSTI
JÚN 2016 – DOTERAZ

Advokátsky koncipient v AK BAJO LEGAL, s. r. o.

NOVEMBER 2012 – MÁJ 2016

Právny asistent v AK SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

JANUÁR 2015 – JÚN 2015

Stážista na Správnom kolégiu Najvyššieho súdu SR

 

VZDELANIE
2014 – 2016

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, magisterské štúdium

2011 – 2014

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, bakalárske štúdium

2016 – DOTERAZ

British Law Centre, Diploma in English law and EU law