Dominika Hudáková

 

PRACOVNÉ A ODBORNÉ SKÚSENOSTI
APRÍL 2020 – DOTERAZ

Asistentka v AK BAJO LEGAL, s. r. o.

 
VZDELANIE
2018 – DOTERAZ

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave