Krajský súd v Bratislave priznal v októbri 2013 športovcovi nemajetkovú ujmu vo výške 10.000,- EUR za to, že denník patriaci medzi popredne čítanú celoslovenskú tlač zverejnil fotografiu športovca s odhaleným pozadím tela.

Podľa názoru Krajského súdu v Bratislave (14 Co 330/2011, zo dňa 22.11.2013) ide závažný zásah do súkromia športovca. Právo na súkromie patrí medzi najcitlivejšiu osobnostnú sféru jednotlivca. Zverejnením nahoty športovca na fotografii v sprchách bez jeho súhlasu je neoprávnené, pretože ide o najintímnejšiu sféru jednotlivca. Neexistuje oprávnený záujem, aby bez súhlasu jednotlivca sa takáto fotografia sprístupnila verejnosti.