Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo dňa 17.12.2020 vyhovel nášmu odvolaniu v spore s médiami.

Odvolací súd sa stotožnil s našou argumentáciou uvedenou v odvolaní a uložil žalovanému povinnosť uverejniť opravu týkajúcu sa nepravdivých skutkových tvrdení. Ako opodstatnené vyhodnotil odvolací súd naše tvrdenia v odvolaní, že dotknuté výroky sú skutkovými tvrdeniami a v konaní nebola preukázaná ich pravdivosť. Nepravdivé tvrdenia týkajúce sa obchodnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti ťažby uhlia uverejnil známy ekonomický týždenník. Všetky relevantné informácie sú zverejnené v rozsudku: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/rozhodnutie/6c282e26-5fc5-4680-8025-83e5136ea028%3Ab1413292-1d81-4384-ac37-a53358ad43b6