Obchodné právo

  • zakladanie, zmeny a zrušovanie obchodných spoločností
  • zastupovanie vo veciach zápisov do obchodného registra
  • právne vzťahy vnútri spoločnosti
  • nekalá súťaž
  • registrácie ochranných známok
  • fúzie a akvizície