Pracovné právo

  • vypracovanie právnych analýz z oblasti pracovného práva
  • príprava a vypracovanie pracovných poriadkov
  • príprava a vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd, výpovedí…
  • zastupovanie zamestnancov vo vzťahoch k zamestnávateľom
  • zastupovanie zamestnávateľov vo vzťahoch k zamestnancom
  • zastupovanie v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  • zastupovanie v konaní o náhradu škody