Správne právo

  • poradenstvo a zastupovanie v katastrálnom konaní
  • poradenstvo a zastupovanie v konaní o priestupkoch
  • poradenstvo a zastupovanie v územnom a stavebnom konaní
  • poradenstvo a zastupovanie v konaní vo veciach živnostenského podnikania
  • poradenstvo a zastupovanie v daňovom konaní
  • poradenstvo a zastupovanie v konaní o sťažnostiach
  • poradenstvo a zastupovanie v iných správnych veciach