Trestné právo

  • v trestnom konaní sa zaoberáme zastupovaním najmä v oblasti daňového trestného práva, hospodárskymi a ekonomickými trestnými činmi

  • obhajoba v prípravnom konaní ako aj v konaní pred súdom

  • obhajoba pri aplikácii odklonov

  • zastupovanie v dohodovacom konaní

  • uplatňovanie nárokov poškodených