Ústavné právo

  • vypracovanie ústavných sťažností a zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom SR
  • vypracovanie sťažností a zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva
  • posudzovanie súladu právnych aktov rôznej právnej sily