Zmenkové právo

  • komplexná právna analýza a poradenstvo v oblasti zmeniek
  • uplatňovanie nárokov zo zmeniek
  • vypracovanie námietok voči zmenkovému platobnému rozkazu
  • poradenstvo pri prevode (indosácii) zmenky
  • vypracovanie dokumentov súvisiacich so zabezpečením pohľadávky zmenkou
  • vypracovanie dokumentov súvisiacich s vydaním blankozmenky