Zmluvné právo

  • príprava a vypracovanie zmlúv z oblasti občianskeho, obchodného a pracovného práva
  • posudzovanie a pripomienkovanie zmlúv
  • vedenie rokovania pri dojednaní zmluvných podmienok
  • uplatňovanie nárokov pri porušení zmluvy
  • vymáhanie pohľadávok
  • zastupovanie v exekučnom konaní