Profil

Advokátska kancelária BAJO LEGAL, s. r. o. vznikla v roku 2008.
Filozofia našej kancelárie je postavená na poskytovaní komplexných právnych služieb s cieľom zabezpečiť vysoký komfort v oblasti právneho poradenstva.

Pri poskytovaní právneho poradenstva sa zameriavame hlavne na obchodné právo, zmenkové právo a obhajobu v trestnom konaní so zameraním najmä na daňové trestné právo a iné hospodárske a ekonomické trestné činy.

Vďaka našim partnerom, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, dokážeme zabezpečiť notárske, exekučné aj prekladateľské služby. Odborné znalosti v spojení s individuálnym prístupom je to, čo určite oceníte, keď sa rozhodnete pre našu kanceláriu.

Zárukou dosiahnutia vytýčeného cieľa sú viac než desaťročné skúsenosti zakladateľa a konateľa kancelárie Doc. JUDr. Branislava Jablonku, PhD.
v advokácii (2002 – doteraz), jeho pôsobenie ako lektora na Justičnej akadémii SR, ako aj na odborných konferenciách z oblasti zmenkového
a obchodného práva. Branislav Jablonka získal lektorské skúsenosti aj počas pôsobenia na Právnickej fakulte UK v Bratislave (2002 – 2008, 2015 až dosiaľ) a tiež na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (2006 – 2013).

Zakladateľ advokátskej kancelárie je zároveň autorom komentára k zákonu zmenkovému, ako aj spoluautorom komentára k Obchodnému zákonníku.

Rovnako kladieme dôraz na výber členov nášho tímu a ich kontinuálne vzdelávanie počas celej kariéry u nás. Tieto dva piliere našej filozofie sú základom úspechu advokátskej kancelárie BAJO LEGAL, s. r. o..